ВИХОВНА ПРОБЛЕМА НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮ:

 

Формування позитивного ставлення до оточуючих і до себе

 

Життєве кредо:

 

Прокладай шлях до розуму людини через її серце.

 

                                                         Ф.Честерфілд

 

Моя мета та виховні завдання спрямовані на:

утвердження принципів загальнолюдської моралі, формування морально-етичних якостей;

 

•формування високої художньо-естетичної освіченості особистості, формування у підростаючого покоління інформаційної культури, погляду на книгу та інші види інформації як на важливий засіб розвитку й самореалізації особистості;

 

•виховання духовної культури особистості, створення умов для вільного вибору своєї світоглядної позиції;

 

•формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою як могутнім чинником становлення громадянина України;

 

•розвиток індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов їх самореалізації;

 

•виховання поваги до Конституції, законів України, національної символіки;

 

•формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу,бажання працювати для розквіту держави, готовності її захищати;

 

•формування творчої, працелюбної особистості;

 

•забезпечення духовного взаємозв’язку поколінь, виховання поваги до батьків,жінки-матері, культури та історії рідного народу;

 

•забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, охорони та зміцнення їхнього здоров’я;

 

•формування сімейно-етичної культури.